Search
1 
Nicolau Primitiu Gómez Serrano
Alaitz Zalbidea Berenguer
Amb l estudi dels dietaris de Nicolau Primitiu Gómez Serrano (1877-1971) i la recerca de la documentació familiar, l autor ens endinsa en el pensament de l empresari suecà, exemple de mecenes, que...
[ eBook ]

From 4.8
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager