Homepage » »
Search
1 
Els llibres de Consells de la vila de Castelló II
Enric Guinot i Rodríguez, Pau Viciano Navarro
Aquest volum és la segona aportació al projecte d edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló a l època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels...
[ eBook ]

From 11.4
Cartes de poblament valencianes modernes
Enric Guinot i Rodríguez, Manuel Ardit Lucas
Aquest és el primer volum d'una obra que, de manera novedosa, edita exhaustivament les cartes de població valencianes dels segles XVI-XVIII. Les cartes pobles són els documents que utilitzà el poder...
[ eBook ]

From 20
Establiments municipals del Maestrat, els Ports de Morella i Llucena (segles XIV-XVIII)
Enric Guinot i Rodríguez
Edició de textos de procedència diversa sobre la normativa que regulava la vida quotidiana en les poblacions del nord del País Valencià en l'edat mitjana i l'edat moderna, alguns ja publicats, però...
[ eBook ]

From 18
Repartiments a la corona d`Aragó (Segles XII-XIII)
Enric Guinot i Rodríguez
Els llibres de repartiment han estat un objecte privilegiat de la historiografia tradicional sobre les grans conquestes hispàniques. No tot estava dit en aquest tema ja que els nous plantejaments de...
[ eBook ]

From 6.4
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager