Ethnic minorities & multicultural studies
1 
Llengua i Estat
Vicenta Tasa Fuster
La comparació amb països compromesos amb la igualtat lingüística i els drets lingüístics de la ciutadania, com ara Suïssa, posa de manifest les importants mancances i l antiigualitarisme del règim...
[ eBook ]

From 5.8
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager