U. Valencia
Libro ebook Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià, Andrés Gomis Fons
Subtitle Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents
Publisher: U. Valencia
Categories: Human geography
Language: Catalán
Price in book PDF
: 7.2 (7.2)
PDF with Adobe DRM
Publishing year: 2018
Size: 4.86 Mb
Copy No
Printing No
ISBN: 9788491343271
FAVORITE Uncheck
BOOK DESCRIPTION
COMMENTS
En aquesta publicació analitzarem la realitat de la cooperació intermunicipal en el territori valencià, sobre la base de la identificació de les xarxes que els municipis formen entre ells i de la seua intensitat. Analitzar les dinàmiques de col·laboració existents entre els municipis és d interès per a encarar des de les actuacions públiques una estratègia territorial més efectiva, i resulta d utilitat tant per als mateixos governs locals com per al govern autonòmic. El text s organitza en tres parts ben diferenciades. La primera inclou el marc teòric i conceptual, on situem l estudi de la cooperació intermunicipal i del territori en relació amb el desenvolupament, la coherència de polítiques i la governança territorial. Després s analitza quin és el context en què es desenvolupa la cooperació intermunicipal al País Valencià. I per últim s analitzen totes les formes i xarxes de cooperació intermunicipal existents i la seua implantació en el territori valencià, així com les finalitats i àmbits territorials. El text es tanca amb un darrer capítol de síntesi i recapitulació on es repassen les aportacions i conclusions del treball i es plantegen possibles línies de futur en termes de política territorial.
Comments about the book
Your rating:
Rating:
Comment:
To participate you need to be registered from here
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager