Homepage » »
Search
1 
Els llibres de Consells de la vila de Castelló III
German Navarro Espinach, Joaquín Aparici Martí
Aquest volum és la tercera aportació al projecte d edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló de l època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels...
[ eBook ]

From 11.4
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager