Topology
1 
Introducció a la topologia
F. Mascaró, J. Monterde, J. J. Nuño, R. Sivera
La topologia és la branca de les matemàtiques que es dedica a l'estudi d'aquelles propietats dels cossos geomètrics que no depenen de les magnituds i que són invariants per transformacions contínues....
[ eBook ]

From 6.4
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager